Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nàng tiên nhỏ nhân ái, phúc thần
  (từ Mỹ) bánh sôcôla hạt phỉ
  Brownie
  (cách viết khác Brownie Guide)
  thành viên nữ hướng đạo sinh mặc đồng phục nâu