Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown bread /,braʊn'bred/  

  • bánh mì nâu (làm bằng bột mì xay từ gạo không giã trắng)