Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broodiness /'bru:dinis/  

  • Danh từ
    sự đòi ấp
    sự muốn có con
    vẻ ủ rủ, vẻ buồn chán