Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broken-down /,brəʊkən'daʊn/  

  • Tính từ
    rệu rã, xộc xệch (xe, máy)
    suy nhược, ốm yếu, quỵ (người)