Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broken wind /'broukənwind/  

  • Danh từ
    bệnh thở hổn hển (ngựa)