Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nâu vằn; vện (nói về bộ lông bò, mèo, chó màu nâu với những vằn khác màu)