Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] sáng, [một cách] sáng chói
  a brightly lit room
  một gian phòng được chiếu rọi sáng chói
  [một cách] tươi
  brightly coloured curtains
  những bức màn màu sắc tươi