Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bridle-rein /'braidlrein/  

  • Danh từ
    dây cương