Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bridgehead /'bridʒhed/  

  • (quân sự)
    đầu cầu