Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breathtaking /'breθ,teikiŋ/  

 • Tính từ
  làm nức lòng
  a breathtaking view
  quang cảnh làm nức lòng
  her beauty is breathtaking
  sắc đẹp cô nàng làm xiêu lòng

  * Các từ tương tự:
  breathtakingly