Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thớt dùng để xắt bánh mì
    (Kỹ thuật) bảng thử (mạch điện), mạch điện thí nghiệm