Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread and butter /,bredn'bʌtə[r]/  

 • Danh từ
  khoanh bánh mì phết bơ
  kế kiếm sống
  diễn kịch là nghề kiếm sống của anh ta

  * Các từ tương tự:
  bread-and-butter