Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brazen-faced /'breizn/  

 • Tính từ+ (brazen-faced) /'breiznfeist/
  bằng đồng thau; như đồng thau
  lanh lảnh (giọng, tiếng kèn)
  trơ tráo, vô liêm sỉ, mặt dạn mày dày ((như) brazen faced)
  Ngoại động từ
  làm cho trơ tráo, làm cho mặt dạn mày dày
  to brazen it out
  trơ ra, trâng tráo