Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brawler /'brɔ:lə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ cải nhau ầm ĩ; kẻ ẩu đả nhau ồn ào