Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brake light /breiklait/  

  • (từ Mỹ stoplight)
    đèn phanh (ở phía sau xe, khi phanh xe thì đèn đỏ lên)