Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brain-sick /'breinsik/  

  • Tính từ
    điên, dở người