Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dải viền
  bộ đồng phục của viên tường được viền vàng
  (từ Mỹ) như plait
  xem plait
  she wears her hair in braid
  chị ta tết tóc thành bím đuôi sam
  Động từ
  viền
  chị ta viền cổ, gấu và cổ tay áo
  (từ Mỹ) như plait
  xem plait
  mỗi buổi sáng chị ta đều tết tóc

  * Các từ tương tự:
  braided wire, braider