Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bó hoa
  a bride's bouquet
  bó hoa cô dâu
  (nghĩa bóng) lời chúc mừng
  hương vị (của rượu)
  this brandy has a fine bouquet
  rượu brandi này có hương vị tinh tế

  * Các từ tương tự:
  bouquet garni