Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

borough /'bʌrə/  /'bʌrəʊ/

  • Danh từ
    (từ Anh) thành phố bán tự trị
    (từ Anh) khu hành chính của London
    (từ Mỹ) khu hành chính của New York
    (từ Mỹ) thị trấn tự trị (ở một số bang)