Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

borderline /'bɔ:dəlain/  

 • Danh từ
  đường biên giới, giới tuyến
  (nghĩa bóng) ranh giới giữa khẩu ngữ và tiếng lóng thật khó mà xác định
  Tính từ
  giáp ranh, sát nút
  a borderline pass
  thi đỗ sát nút