Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác booboo) (khẩu ngữ)
  sai lầm ngớ ngẩn
  Động từ
  phạm sai lầm ngớ ngẩn
  trời ơi tôi lại phạm sai lầm ngớ ngẩn
  Danh từ
  (tiếng lóng) (thường số nhiều)
  vú (phụ nữ)

  * Các từ tương tự:
  boobook, booby, booby gannet, booby prize, booby trap, booby-trap