Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều bonuses)
  tiền thưởng
  tiền thưởng năng suất
  the warm weather in winter has been a real bonus
  khí trời ấm áp trong mùa đông quả là một món quà thưởng của thiên nhiên

  * Các từ tương tự:
  Bonus issue