Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bonkers /'bɒŋkəz/  

  • Tính từ
    (tiếng lóng, hài hước) (vị ngữ)
    điên
    the noise is driving me bonkers
    tiếng ồn làm tôi phát điên lên