Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bomb-sight /'bɔmsait/  

  • Danh từ
    máy ngắm (để) ném bom