Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bold-faced /'bouldfeist/  

  • Tính từ
    trơ tráo, mặt dạn mày dày
    (ngành in) đậm (chữ in)