Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ lóng) nhanh nhẹn, lanh lợi ((thường) pretty bobbish)