Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blue-eyed boy /,blu:aid'bɔi/  

  • (khẩu ngữ) (thường xấu)
    người (nam giới) được yêu quý; cưng
    lúc này đây Smith là con cưng của ông chủ