Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đứa bé da tái xanh lúc sinh (vì có bệnh tim)