Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy thổi
  use a snow blower to clear snow from the road
  dùng máy thổi để dọn sạch tuyết trên đường phố
  (từ Anh, khẩu ngữ) điện thoại
  you can always get me on the blower
  lúc nào anh cũng có thể gọi điện thoại cho tôi