Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blossom /'blɒsəm/  

 • Danh từ
  hoa (của cây ăn quả, cây bụi)
  chùm hoa
  apple blossom
  chùm hoa táo
  in [full] blossom
  đang ra hoa
  the apple trees are in blossom
  táo đang ra hoa
  Động từ
  ra hoa, nở hoa
  anh đào năm nay ra hoa sớm
  blossom [out] [into something]
  phát triển một cách đầy hứa hẹn, nảy nở
  Mozart phát triển tài năng soạn nhạc rất sớm
  trở nên hoạt bát hơn
  nó vẫn thường hay trầm lặng, nhưng từ khi đến ở đây, nó thực sự đã trở nên hoạt bát hơn

  * Các từ tương tự:
  blossomy