Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloodless /'blʌdlis/  

 • Tính từ
  không đổ máu
  a bloodless coup
  cuộc đảo chính không đổ máu
  xanh xao, nhợt nhạt
  he has bloodless cheeks
  anh ta có đôi má nhợt nhạt
  thiếu sinh khí, uể oải
  thiếu tình cảm

  * Các từ tương tự:
  bloodlessly, bloodlessness