Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blockhead /'blɒkhed/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người ngốc nghếch