Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (blessed; nghĩa 3 quá khứ phân từ blest)
  cầu Chúa ban phúc cho
  Giáo hoàng cầu Chúa ban phúc cho đám đông
  bless all those who are hungrylonely or sick
  cầu Chúc ban phúc cho tất cả những ai đói ăn, cô đơn hoặc bệnh tật
  ban phép
  tu sĩ ban phép cho bánh và rượu
  (quá khứ phân từ blest) (khẩu ngữ) (cũ) (dùng trong câu thể hiện sự ngạc nhiên)
  bless me!
  trời ơi
  trời ơi giá mà tôi biết
  be blessed with
  nhờ trời mà may mắn được
  nó nhờ trời may mắn được sức khỏe tốt
  bless you!
  Trời ban phúc cho anh! (nói để cảm ơn hay với người vừa mới hắt hơi)
  you've bought me a present? Bless you!
  Anh mua quà cho tôi đấy à? Trời ban phúc cho anh!

  * Các từ tương tự:
  blessed, Blessed Sacrament, blessedly, blessedness, blesser, blessing