Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • vai thứ yếu, vai phụ (trong vở kịch, trong phim…)