Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mắc bệnh nhiều mật
  a bilious headache
  cơn nhức đầu do bị nhiều mật
  hay gắt, bẳn tính
  có màu vàng mật

  * Các từ tương tự:
  biliously, biliousness