Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

besotted /bi'sɒtid/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) (+ by, with)
    bị làm mê mẩn
    he is totally besotted with the girl
    cậu ta hoàn toàn bị cô gái làm mê mẩn