Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

besieger /bi'si:dʤə/  

  • Danh từ
    người bao vây