Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ ngủ (trên tàu thủy, xe lửa)
  chỗ thả neo
  find a safe berth
  tìm được nôi thả neo an toàn
  (khẩu ngữ) chỗ làm; việc làm
  a cosy berth
  chỗ làm dễ chịu
  give somebody (something) a wide berth
  xem wide
  Động từ
  (thường ở dạng bị động) thu xếp chỗ ngủ cho
  sáu hành khách có thể xếp chỗ ngủ ở boong dưới
  neo (tàu) ở cảng, neo (tàu) ở nơi thích hợp
  thả neo, đến nơi đỗ (tàu thủy)
  con tàu khách thả neo lúc giữa trưa