Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tê cóng
    fingers benumbed with cold
    ngón tay tê cóng vì lạnh