Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-timber /'beli,timbə/  

  • Danh từ
    thức ăn