Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-ache /'belieik/  

  • Danh từ
    (thông tục) bệnh đau bụng
    Nội động từ
    (từ lóng) rên rỉ, than van