Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  màu be
  Tính từ
  [có] màu be
  a beige carpet
  tấm thảm màu be