Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beefiness /'bi:finis/  

  • Danh từ
    sự cường tráng