Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beef cattle /'bi:f'kætl/  

  • Danh từ
    trâu bò vỗ béo (để ăn thịt)