Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bed-sitting-room /'bed'sitiɳ,rum/  

  • Danh từ
    buồng vừa để ngủ vừa tiếp khách