Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beau ideal /'bouai'diəl/  

  • Danh từ
    cái đẹp lý tưởng; khuôn vàng thước ngọc