Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beastliness /'bi:stlinis/  

  • Danh từ
    sự tham ăn, tham uống; sự say sưa bét nhè
    sự dâm ô, sự tục tĩu
    thức ăn kinh tởm