Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bear-baiting /'beə,beitiɳ/  

  • Danh từ
    trò trêu gấu (thả chó săn cho trêu chọc một con gấu bị xích)