Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bear's whelp /'beəzkʌb/  

  • Danh từ
    gấu con