Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bear's cub /'beəzkʌb/  

  • Danh từ
    gấu con